Välkommen till min sida!

Mitt namn är Elizabeth Sundlöf. Jag är diplomerad livscoach och arbetar med metoder som EFT (Emotional Freedom Technique), NLP (Neuro Linguistisk programmering) och olika tekniker för avslappning och stresshantering.

Vet du vad du verkligen vill? Vad hindrar dig från att göra det? 

Alla svaren finns inom dig och som coach hjälper jag dig att hitta dem. Jag hjälper dig även att lösa upp mentala blockeringar som gör att du inte kommer dit du vill i livet. Jag arbetar utifrån tesen att en verklig förändring måste ske på insidan först, eftersom alla  beslut du tar har sin grund i vad du tror om dig själv och världen. 

Tror du att du inte kan, eller att du inte är bra nog, så kommer livet i alla delar att återspegla det. Tror du det motsatta, att du kan allt du vill och att du är värd det livet du vill ha, så kommer det att bli sant för dig. Dit vill jag hjälpa dig att komma.

Jag arbetar också med utbildning i stresshantering. Om man förstår stress så kan man också förstå hur man ska hantera den. Jag lär ut praktiska, enkla övningar och verktyg som man kan använda i vardagen för att minska sin stress under mina workshops och föreläsningar.

Spiritual Life Coach Elizabeth Lily
Sign up for my Newsletter

Don't Miss Out On Freebies & Other Goodies!

Yes, I Want to Subscribe!

Recieve free resources and regular updates.

Close Menu